Thiết bị lấy mẫu vân tay VIRDI FOH-02

Mã số: 14009
Giá: 365,000đ 3,890,000đ
Ghi chú: Bảo hành 12 tháng

– 500dpi Durable Optical Sensor, 256 Grayscale

– Image Size 304 x 344 pixels, Sensing Area 15 x 17mm

– Windows Size 16 x 19.6

– O/S MS Windows

– Plug và Play USB 2.0


Thiết bị lấy mẫu vân tay VIRDI FOH-02

– Dùng để đăng ký vân tay hoặc các ứng dụng khác

– Patented Fake Finger Detection

– 500dpi Durable Optical Sensor, 256 Grayscale

– Image Size 304 x 344 pixels, Sensing Area 15 x 17mm

– Windows Size 16 x 19.6

– O/S MS Windows

– Plug và Play USB 2.0

– FVC Top Ranking Algorithm as of Dec 2011

– NIST Certified Template Format (ANSI-378 / ISO19794-2)

– WSQ Standard Image Compression

– VIRDI UCBio SDK (VB, Visual C++, C#, VB.NET, Java)

– Kích thước: 74 x 84 x 95 mm.

Sản xuất tại Hàn Quốc.

DatViet Store – Siêu Thị Thiết Bị Mạng – Máy Văn Phòng